Skip to main content

KERTAS KERJA PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR

PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR

PELAJAR-PELAJAR PERSATUAN SAINS SMK SULTAN YAHYA PETRA 1

KE IPOH DAN TAIPING PADA 7-9 APRIL 2011


 

 1. PENDAHULUAN

  Lawatan sambil belajar pelajar-pelajar Persatuan Sains SMK Sultan Yahya Petra 1, Kelantan ke Ipoh dan Taiping, Perak terdiri daripada 30 orang pelajar dan 3 orang guru sains. Matlamat Persatuan Sains ini diperkenalkan di SMK Sultan Yahya Petra 1 adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai minat yang tinggi di dalam bidang sains, seterusnya dapat memberikan pendedahan tentang kerjaya di dalam bidang sains dan teknologi.


   

  Dalam usaha mencapai matlamat ini, Persatuan Sains mengambil inisiatif untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke beberapa tempat yang menarik dan sesuai dengan bidang sains dan teknologi. Oleh yang demikian, Institut Penyelidikan Veterinar, Jabatan Geosains dan Mineral serta Bukit Merah Resort menjadi destinasi pilihan kerana terdapat pelbagai contoh yang boleh memberikan pengetahuan serta pengalaman baru dalam bidang zoology, bioteknologi dan geologi yang melibatkan pengetahuan yang khusus tentang mata pelajaran Biology, Fizik dan Kimia.


   

 2. OBJEKTIF LAWATAN
  1. Memberikan pendedahan dan pendekatan yang lebih luas kepada pelajar dalam bidang sains dan teknologi .
  2. Memberi peluang kepada pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan, kreatif dan inovatif dalam merebut peluang kerjaya dalam bidang ini
  3. Melahirkan pelajar yang berilmu dan berketrampilan dalam bidang sains serta teknologi


    

 3. TARIKH, MASA DAN TEMPAT LAWATAN

  Tarikh        : 7-9 April 2011

  Masa        : 7.30 pagi – 7.30 malam

  Tempat        :Ipoh dan Taiping, Perak Darul Rizuan


   


   


   


   


   

 4. SASARAN

  Pelajar-pelajar Persatuan Sains SMK Sultan Yahya Petra 1, Kelantan ( tingkatan 4 dan 5 ).


   

  Pelajar                    =     30 orang

  Guru sains                =     3 orang

  Pembantu makmal            =     2 orang

  Jumlah Peserta                  =    35 orang


   

 5. KANDUNGAN PROGRAM LAWATAN
  1. Pendedahan tentang kerjaya dan melanjutkan pelajaran
  2. Menambahkan pengetahuan dalam bidang ini.


    

 6. AGENSI TERLIBAT

  Institut Penyelidikan Veterinar, Jabatan Mineral dan Geosains Perak serta Bukit Merah Conservation of Orang utan.


   

 7. SUMBER KEWANGAN

  7.1 Yuran pelajar            RM 50.00 X 30 orang    = RM 1,500.00

  7.2 Peruntukan Wang Saku Pelajar    RM 15.00 X 30 orang    = RM 300.00

  7.3 Derma Perseorangan                    = RM 400.00

                      Jumlah            = RM 2,200.00


   

 8. ANGGARAN PERBELANJAAN

  8.1 Makan dan minum            RM 30.00 X 30 orang    = RM 900.00

  8.2 Anggaran tiket masuk (pelajar) RM 35.00 X 30 orang    = RM 850.00

  8.3 Tempahan T-Shirt            RM12.00 X 30 orang    = RM 450.00

                      Jumlah            = RM 2,200.00


   

 9. PENUTUP

  Oleh itu, Persatuan Sains SMK Sultan Yahya Petra 1 berharap agar segala usaha dan perancangan yang dilakukan untuk menjayakan program lawatan sambil belajar ke Ipoh dan Taiping, Perak ini mendapat kerjasama yang sewajarnya daripada pihak-pihak yang terlibat dan aktiviti-aktiviti yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. Semoga dengan adanya lawatan ini dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar di samping membuka ruang yang lebih luas kepada pelajar dalam bidang sains dan teknologi ini.


   


   


   

  Disediakan oleh:                    Disahkan oleh:


   


   

  ………………………………………                ……………………………………

  ( SITI SHAMZELA BT SHAHMAN )                (KOMARUDIN BIN ABDULLAH)

  Guru Pembimbing,                    Pengetua,

  Persatuan Sains,                    SMK Sultan Yahya Petra 1,

  SMK Sultan Yahya Petra 1.                18000 Kuala Krai, Kelantan.


   

  Bertarikh : 1 March 2011


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

KERTAS KERJA


 


 

PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR

PELAJAR-PELAJAR PERSATUAN SAINS

SMK SULTAN YAHYA PETRA 1

KE PERAK


 

TARIKH: 7-9 APRIL 2011


 


 

ANJURAN

PANITIA SAINS

SMK SULTAN YAHYA PETRA 1 2011


 


 


 


 


 

                        

Comments

 1. may i share your working paper. i think its very useful to me.
  thanks. :)

  ReplyDelete
 2. assalamualaikum cikgu'terima aksih atas perkongsian ilmu dan pengalaman
  memberikan odea kepada saya semoga Allah emrahmati perkongsian ilmu cikgu sebagai ilmu bermanfaat amin

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

BAGAIMANAKAH KEPUASAN PELANGGAN DALAM PENGURUSAN BERKUALITI

PERKARA-PERKARA PENTING MENGENAI PELANGGAN;

Idea Quality : kepuasan pelangganModel kepuasan pelangganSiapakah pelanggan?Persepsi PelangganSuara pelangganKEPUASAN PELANGGANsesuatu yang berkualiti dapat memenuhi kepuasan pelanggansesuatu yang berkualiti dapat membuat jangkaan terhadap keperluan pelanggan pada masa hadapankepuasan pelanggan perlu menjadi agenda utam sesuatu organisasiMODEL KEPUASAN PELANGGANMalcom Baldrige : 30% penilaian adalah berasaskan kepuasan pelangganModel Tebout : pertindihan antara rajah penawaran sesuatu organisasi dengan kehendak pelanggan melambangkan kepuasan pelanggan.SIAPAKAH PELANGGANpelanggan terdiri daripada 2 kumpulan :1. Pelanggan luaran (external customers)orang yang menggunakan, membeli dan mempengaruhi pencapaian sesuatu organisasiterbahagi kepada 3 kumpulan -pelanggan semasa, pelanggan akan datang dan pelanggan yang hilang2. Pelanggan dalaman (internal customers)orang yang terlibat dalam menghasilkan produk di dalam sesuatu organisasi (ahli-ahli se…

PROGRAM PERKEMBANGAN STAF

Program perkembangan staf merupakan salah satu faktor utama yang menyumbang kepada sekolah yang berkesan dan berjaya. Walau bagaimanapun, kebanyakan program perkembangan staf tidak diterima dengan baik oleh para guru. Apakah punca-punca yang menyebabkan guru tidak berminat mengikuti program perkembangan staf? Cadangkan dua program perkembangan staf yang dirasakan akan memberi manfaat kepada para guru pada peringkat sekolah.
Perkembangan staf merupakan merupakan salah satu aspek penting di dalam pengurusan sumber manusia sesbuah organisasi terutamanya pihak sekolah. Guru-guru merupakan sumber paling utama dalam menentukan kejayaan dan kecemrlangan sesebuah sekolah. Perkembangan staf merupakan suatu proses pertumbuhan secara profesional dan berterusan sejajar dengan pekembangan semasa di dalam dunia pendidikan kini yang menuntut suatu paradigma yang hebat daripada pihak guru untuk terus mengekalkan tahap profesionalisma keguruan di mata masyarakat. Proses perkembangan staf melibatkan beb…